بایگانی/آرشیو ماهانه: دی ۱۴۰۱

مجمع عمومی مؤسسین چیست؟ وظایف آن کدامند؟

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد. بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسي حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده

بیشتر بخوانید »