مصوبه اصلاح سهمیه‌های کنکور هنوز نهایی نشده

منصور کبگانیان، دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور در خصوص تغییرات سهمیه های کنکور که در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود اصلاح شود، گفت: مصوبه اصلاح سهمیه های کنکور به مرحله نهایی رسیده و اگر در کمیسیون شورا نهایی شود، بحث فنی آن را پیگیری می کنیم؛ چرا که سازمان سنجش هنوز نتوانسته برای برخی ابهامات شبیه سازی کند که آن هم در حال انجام است.

وی در خصوص اینکه این سهمیه های مازاد قرار است چگونه اعمال شود، گفت: برخی از سهمیه ها تکراری و برخی دیگر منسوخ شده که اینها ساماندهی می شود و یک نظری هم وجود دارد که بخشی از این سهمیه ها مازاد اعلام شود؛ اما به دلیل اینکه هنوز پیشنهادی صورت نگرفته و تصویب نشده نمی توان نظر قطعی در این خصوص داد.

کبگانیان در خصوص مصوبه سنجش و پذیرش اضافه کرد: مصوبه سنجش و پذیرش در اختیار ریاست جمهوری است که اصلاحات آن را انجام دادیم و برای تایید و ابلاغ در اختیار دولت قرار گرفته که هفته آینده هم قرار است که جلسه ای با حضور رئیس جمهور داشته باشیم که امیدواریم تا قبل از این جلسه مصوبه نهایی و ابلاغ شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

حتما ببینید

نحوه اعمال معدل در ثبت نام مقطع ارشد

گزینش نهایی در هر یک از مجموعه‌های امتحانی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند، با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته‌های انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد.