مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود:

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود. و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

آدرس پستی شرکت

جهت تعیین آدرس شرکت مسئولیت محدود باید یک کد پستی معتبر از اداره پست دریافت نمایید. که این آدرس بصورت رسمی به عنوان آدرس شرکت در اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه ثبت می شود. جهت تغییر کد پستی باید مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مکان شرکت گرفته شود.

حداقل تعداد اعضای شرکت مسئولیت محدود

این نوع شرکت با حداقل ۲ نفر عضو مدیر می توان به ثبت رساند. که سمت این مدیران، یکی رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و یک نفر ازین این مدیران هم علاوه بر سمت خود به سمت مدیرعامل هم می تواند باشد.

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید به سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعه نمود.

برای کسب مشاوره رایگان برای ثبت و یا تغییرات شرکت با مسئولیت محدود با کارشناس ما به شماره ۰۹۹۰۵۲۰۰۹۳۳ مراجعه فرمایید.

بازرسان در شرکت مسئولیت محدود

در این نوع شرکت می توان بازرس را انتخاب نکرد. یعنی شرکت با مسئولیت محدود بدون بازرس را می توان به ثبت رساند. و انتخاب بازرس در این نوع شرکت اختیاری می باشد.

مجامع عمومی شرکت

در شرکت با مسئولیت محدود ۳ نوع صورتجلسه موجود است. که یکی مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره می باشد. با این وجود هر تغییری در شرکت با مسئولیت محدود را باید در یکی ازین صورتجلسات را به ثبت رساند.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

تمامی مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل موارد ذیل می باشند.

۱- پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جهت تعیین نام .

۲- تکمیل فرم تعیین نام .

۳- دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل شرکتنامه توسط کلیه شرکا.

۴- دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضا زیر شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.

۵- دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

۶- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۷- دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۸- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.

۹- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.

۱۰- معرفی نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن.

۱۱- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

۱۲-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها.

حتما ببینید

نمایندگی سامسونگ در رشت

زمانی که قرار است وسایل برقی را خریداری کنیم، باید به کیفیت برند مربوطه توجه داشته باشیم. همه ما می‌دانیم که برند سامسونگ به عنوان معتبرترین و با کیفیت ترین برندها در دنیا شناخته شده است.